Siverek Belediyesi 2017 yılı Sayıştay Denetimi ile ilgili Flaş Açıklama

Siverek Belediyesi 2017 yılı Sayıştay Denetimi ile ilgili Flaş Açıklama
Tarih : Yorum Yap

Siverek Belediyesi 2017 yılı Sayıştay Denetimi ile ilgili olarak yerel bir basın sitesinde yapılmış olan açıklamalar; bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltmaya yönelik olupRAPORUN İÇERİĞİ SAPTIRTILMIŞ olduğundan aşağıdaki kamuoyu açıklamasının yapılması Başkanlığımızca gerekli görülmüştür.

1- YAPILAN İHALELER MEVZUATA UYGUNDUR.

İhale usulsüzlükleri ifadesi haddini aşan bir ifade olmuş SAYIŞTAY tarafından bir kamu zararı çıkarılmamıştır. Rapor kamuoyuna yanlış lanse edilmiştir.

İhalelerimiz açık ihale ile rekabete açıkekonomiklik ilkesine dayalı, emniyet ve idarece tarafından kamera kayıtlarına alınarak gerçekleşmektedir.

Durumun Sayıştay Başkanlığınca bulgu olarak değerlendirilmesi ve kamu zararı çıkarılmamasından bellidir.

Sayıştay Bulgusunda İdare’nin Kanun ve düzenleyici kurul kararları doğrultusunda hareket etmesi ve itirazlar üzerine iptal edilmesi muhtemel olan bu uygulamaya son vermesi gerektiği vurgulanmış olup, uygulama projesi olmadan yapılan yapım işleri ile alakalı ihalelerin birim fiyat teklif alınarak ihale edildiğini belirtmiştir.

2-DEVLET İHALE KANUNU’NA AYKIRI OLARAK PAZARLIK USULÜ İLE YAPIMİŞLERİ İHALELERİ YAPILMAMIŞTIR.

İddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik – çamur at izi kalsın anlayışıylayazılmıştır. Haddini aşan ifadeler kullanılmış kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

İddia edildiği gibi Devlet İhale Kanunu’na aykırı herhangi bir satın alma ihalesi yapılmış değildir.

Yapılan ihaleler birim fiyat teklifi ile açık ihale usulü ile yapılmış olup Kamu İhale Kanununa göre pazarlık usulü ile yapılmış tek bir ihale söz konusu değildir.

Park Yapımı İşi (2016/426449), Siverek, Fırat Mahallesinde 1 Adet Yüzme Havuzu Ve Sosyal Tesis Yapım İşi (2017/187978), Sodes Parkı İçerisinde İdare Binası Yapım İşi (2017/448784), Mesire Alanı Yapım İşi (2017/256818) Pazarlık Usulü ile İhale Yapılması söz konusu olmayıp,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre katılımın sağlandığı Açık İhale Usulü ile ihaleler yapılmış olup PAZARLIK USULÜ ile YUKARIDAKİ İHALELER YAPILMAMIŞTIR.

3-PARKOMETRE GELİRLERİ YANLIŞ HESAPLANMAMIŞTIR.

İddia edildiği gibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine yanlış aktarılan bir tutar olmayıp, parkometre payının yanlış hesaplandığına ilişkin bir Sayıştay bulgusu bulunmamaktadır.

Mayıs 2018 de parkometre gelirlerinden  Siverek Belediyesinin payının gönderilmesi gerektiği Büyükşehir Belediyemize bildirilmiş olup bu gelirimizin takipçisi olduğumuzu bildiririz.

4-EĞLENCE VERGİSİ PAYLARININ TAKİBİNİN YAPILMAKTADIR.

Yapılan iddia kamuoyuna eksik lanse edilmiş olup yanlış algı yaratılmıştır.

2014 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden Büyükşehir Belediyemize yazı yazılmış eğlence vergilerinin tarafımıza aktarılması gerektiği Büyükşehir Belediyemize bildirilmiş, ayrıca Mayıs 2018 de yazımız yenilenmiş olup gelirlerimizi takip ettiğimiz açıktır.

5-  a.) VERGİ GELİRLERİNDEN BELEDİYE İÇİN AYRILAN PAYIN HATALI HESAPLANMASINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR

       b.) ŞUSKİ’YE FAZLA PARA AKTARILMAMIŞTIR.

Yapılan iddia kamuoyuna eksik lanse edilmiştir.

Konu ile ilgili İller Bankasıyla gerekli yazışmalar yapılmış, İller Bankası’nın cevap yazısında ise hesaplamanın usulüne uygun olduğu, benzer konu ile ilgiliAnkara 14. İdare Mahkemesinin hesaplamayı uygun bulma kararıolduğu belirtilmiş olup, bu hususla ilgili Sayıştay Başkanlığına durumu bildirten resmi yazı yazılmıştır.

6-ESNAFLARDAN ALINAN VERGİLERİN YANLIŞ HESAPLANDIĞI, İŞ YERLERİNDEN ALINAN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİNİN HATALI OLARAK HESAPLANMASI İDDASI

Tek bir esnafımızdan fazla vergi tahsil etmiş değiliz.       

Raporda dükkânlardan alınan çtv vergisinin eksik olduğu  açıkça belli edilmiştir.

Yapılan iddia kamuoyuna eksik lanse edilmiş olup yanlış algı yaratılmıştır.

Çevre temizlik vergisi verilen beyan üzerine tahakkuk eden bir vergi olup, söz konusu bildirimler vatandaşlarımızın beyanları doğrultusunda kayıtlarımıza alınmaktadır.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri :30 a göre  devreden yıllarda ise   tahakkuku yapılmaktadır. Ayrıca Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri :41 çevre temizlik vergisi mükelleflerine, çevre temizlik vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge vereceklerine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmamakta , Mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgilere göre bu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması gerekmektedir hükmüne istinaden vatandaşlarımızın beyanı doğrultusunda işlem tesis edilmektedir.

Vatandaşlarımızın verdikleri dilekçeler ile yerinde kontrol yapılmakta ve hata var ise gerekli düzeltmeler mevzuat dahilinde belediyemizce yapılmaktadır.
7- YÜKLENİCİLERİN ALT YÜKLENİCİLERLE YAPTIĞI SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ 263.371,34 TL TAHSİL EDİLMİŞTİR.

Yapılan iddia kamuoyuna eksik lanse edilmiş olup yanlış algı yaratılmıştır.

İdare’ye ait yapım işi ihale dosyaları incelendiğinde; asfalt yol yapım işinde iki ayrı alt yüklenici ile imzalanan toplamda 20.753.300,00 TL bedelli sözleşmelerde ve yüzme havuzu ve sosyal tesis yapım işinde bir alt yüklenici ile imzalanan 2.456.827,45 TL bedelli sözleşmede Damga Vergisi ödeme makbuzlarının bulunmadığı tespiti üzerine,  sözleşmeye ait Damga Vergisi tutarlarının gecikme faizleri dahil toplam  263.371,34 TL olarak vergi dairesine  firmalarca yatırılması sağlanmış ve herhangi bir kamu zararına sebep olunmamıştır.

8-YAPI DENETİM FİRMALARI YETERİNCE DENETLENMEMİŞ İDDASI

Yapılan iddia kamuoyuna eksik lanse edilmiş olup yanlış algı yaratılmıştır. Sayıştay Başkanlığına konu ile ilgili İl Yapı Denetim Komisyonuna işlemleri tesis edeceğimizi zaten resmi olarak bildirmiştik.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanununda İlgili idare görev ve sorumlulukları içerisinde yapı denetim firmalarına ceza kesme yetkisi bulunmadığından dolayı, idaremiz tarafından herhangi bir cezai işlem uygulanmamış olup, 2018 yılında Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne asansör projelerine uygun olmayan yapılarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması amacıyla bildirim yapılmıştır. Cezai işlem uygulama merci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarıdır. açıklaması yapıldı